คืนชีวิตมอบอิสระให้กระบือ 1 ตัว

คืนชีวิตมอบอิสระให้กระบือ 1 ตัว                 บริษัท บุญเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัทในเครือ พร้อมด้วยพนักงาน ได้มีการรวบรวมปัจจัยช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 11/5/67 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท     ต่อจากนี้น้องจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ตลอดสัญญา #ขอขอบคุณปัจจัยจากทุกที่ท่านที่รวมกันทำบุญในครั้งนี้ค่ะ #อนุโมทนาบุญกับทุกท่านจากใจ #น้องคินุ #ไถ่ชีวิตโคกระบือ #OHAYO————————————————